Loading...

Inspekcje w rolnictwie

Szacowanie szkód w rolnictwie

Fotografia lotnicza z drona pomaga oszacować szkody w gospodarstwach rolnych spowodowane różnymi czynnikami np. przez zwierzynę łowną, powodzie, suszę. Jest ona kluczowa w procesie wyceny strat i uzyskania odszkodowania przez rolników. Dzięki specjalistycznym, dokładnym zdjęciom możemy precyzyjnie zmierzyć oraz oszacować obszar zniszczonych upraw i płodów rolnych.

 • Szkody wywołane plagą owadów / gryzoni
 • Szkodnik wykryty z drona
  Wykonamy zdjęcia lotnicze, które pomogą w ocenie i mierzeniu szkód spowodowanych plagami owadów oraz gryzoni, które niszczą uprawy i płody rolne.

 • Szkody łowieckie
 • Teren podlegający monitoringowi szkód łowieckich
  Wykonujemy inspekcje szkód wyrządzonych na polach uprawnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele, sarny oraz szkód powstałych w wyniku polowania.

 • Szkody atmosferyczne
 • Ocena szkód atmosferycznych
  Pomożemy w zmierzeniu i ocenie szkód powstałych na skutek suszy, powodzi, gradobicia, huraganu i innych zjawisk atmosferycznych.

  Monitoring upraw (Rolnictwo precyzyjne)

  Dzięki bezzałogowym statkom powietrznym możemy śledzić i dokładnie monitorować wzrost upraw oraz prognozować ewentualne problemy. Nowoczesne podejście do metod zarządzania uprawami rolniczymi umożliwia lepsze zarządzanie produkcją, większą wydajność i rentowność. Wykonujemy szereg usług, które pomogą rozwinąć Twoje gospodarstwo.

  Monitoring upraw NDVI / CIR

  Monitoring NDVI
  • monitoring gospodarki wodnej (susza glebowa)
  • monitoring gęstości obsady roślin (zagęszczenie roślin)
  • monitoring nawożenia
  • monitoring zachwaszczenia
  • monitoring chorób roślin
  • wykrywanie i analiza zagrożeń roślin za pomocą wskaźników NDVI
  • badania glebowe
  • inne inspekcje pól uprawnych
  Drony dla rolnictwa Usługi dronem dla rolnictwa

  Czym jest rolnictwo precyzyjne?

  Dzięki bezzałogowym statkom powietrznym (dronom) rolnicy mogą precyzyjniej zarządzać swoim gospodarstwem. Inspekcje dronem pozwalają ograniczyć zużycie środków (maszyn, wody, nawozów, pestycydów itp.), czyli zmniejszyć nakłady, jednocześnie zwiększając wydajność gospodarstwa i jego rentowność.