Loading...

Inspekcje w leśnictwie

Inspekcje terenów leśnych

Oferujemy szereg usług i inspekcji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, które w dużej mierze ułatwiają monitoring, kontrole terenów leśnych oraz dzikich zwierząt. Za pomocą dronów możemy również pomóc chronić las przed pożarem, nielegalnym składowaniem śmieci i innymi negatywnymi działaniami.

ROŚLINNOŚĆ LEŚNA

Biomonitoring dronem
 • monitoring upraw leśnych
 • monitorowanie stanu drzewostanu i innej roślinności
 • monitoring przyrodniczy
 • monitoring wyrębu drzew
 • monitoring innych prac leśnych
 • inspekcje rzek i rowów melioracyjnych

ZWIERZĘTA

Widok na stado zwierząt z drona
 • ocena kierunku migracji zwierząt
 • monitoring migracji zwierząt
 • liczenie i poszukiwanie zwierząt

DZIAŁKI I DROGI LEŚNE

Monitoring dróg leśnych z drona
 • monitorowanie i inwentaryzacja dróg leśnych
 • mapowanie i obliczanie powierzchni działek
 • weryfikacja granic działek

POŻARY I ZAGROŻENIA

Lokalizacja źródła pożaru lasu z drona
 • inspekcje po pożarach
 • monitorowanie i ocena ryzyka wystąpienia pożaru
 • analiza szkód przed i po kataklizmie
 • wykrywanie i monitoring nielegalnych składowisk śmieci