Loading...

Górnictwo / Wydobycie / Budownictwo

Pomiary objętości hałd kruszywa i innych surowców

Nalot bezzałogowym statkiem powietrznym (BSP) zajmuje zaledwie od 15 do 30 minut w zależności od wielkości obszaru. Dane zebrane za pomocą naszych dronów cechują się wysoką dokładnością. Chmura punktów pozyskana za pomocą fotogrametrii dokładnie odwzorowuje nieregularny kształt hałdy. Przy obliczaniu objętości hałd kruszywa czy surowców błąd pomiarowy oscyluje w przedziale od 0,5% do maksymalnie 2%. W porównaniu do tradycyjnej geodezji oznacza to ogromny wzrost dokładności. Pomiary fotogrametryczne z dronów są, więc nie tylko szybsze, ale także zdecydowanie bardziej dokładne.

Dokładne pomiary objętości

Pomiar objęctości hałd kruszywa dronem
  • pomiary objętości hałd kruszywa i innych surowców
  • obliczanie objętości hałd dla kopalń odkrywkowych
  • mierzenie i raportowanie stanów magazynowych surowców
  • tworzenie chmury punktów i modeli 3D hałd kruszywa/surowców
  • tworzenie ortofotomap
  • ortofotomapy wybranego terenu
  • współpraca z branżą wydobywczą i budowniczą
Monitorowanie miejsc wydobycia z drona Pomiary objętości hałd surowców

Stan zapasów kruszywa a drony

Świadczymy usługi w przemyśle budowlanym i wydobywczym, dostarczając dokładne informacje o aktualnym stanie magazynowym surowców np. dla kopalni odkrywkowej. Oprócz wyspecjalizowanych Pilotów Dronów posiadamy również szeroką wiedzę z zakresu pomiaru hałd kruszywa, a także specjalistyczne oprogramowanie do analizowania i przetwarzania danych pozyskanych z powietrza.