Loading...

Fotogrametria - ortofotomapy

Ortofotomapy i pomiary z drona

W przeciwieństwie do tradycyjnych map ortofotomapy dobrze oddają aktualny stan pokrycia i zagospodarowania terenu. Dzięki wykorzystaniu dronów w tworzeniu ortofotomap jesteśmy w stanie dostarczyć dane o dokładności rzędu 1–3 cm. Daje to możliwość bardzo precyzyjnego identyfikowania obiektów i planowania przestrzeni. Za pomocą bezzałogowych statków powietrznych możemy stosunkowo szybko wykonać bardzo precyzyjne mapy, nawet dużego obszaru.

Ortofotomapa drogi
  • wykonanie dokładnej ortofotomapy wskazanego terenu dla różnych branż (budownictwo, leśnictwo, rolnictwo)
  • jednakowa skala całego obszaru
  • dokładne odwzorowanie odległości i kątów
  • precyzyjne odwzorowanie aktualnego zagospodarowania
  • dokładność rzędu 1‑3 cm
  • naloty na małych i dużych obszarach (nawet do 100 ha)
Fotogrametria obszaru z drona Ortofotomapa terenu z lotu drona

Czym jest ortofotomapa?

Ortofotomapa to kartograficzne opracowanie wybranego obszaru. Dzięki wysokiej dokładności na ortofotomapie można wykonać takie operacje, jak: odczyt współrzędnych, pomiar powierzchni, objętości i odległości, oszacować szkody. Ortofotomapa to idealne narzędzie do oznaczenia obszarów zieleni, dróg, budynków, a także zaplanowania przyszłego zagospodarowania przestrzeni.