Loading...

Inspekcje w energetyce

Linie energetyczne

Ogromną zaletą zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w energetyce jest wyeliminowanie potrzeby wyłączania instalacji, oszczędność czasu oraz niskie koszty wykonania inspekcji w porównaniu do tradycyjnych metod. Dzięki zaawansowanej technologii, kamer z 30‑krotnym zoomem optycznym oraz kamer termowizyjnych o wysokiej czułości, możemy wykryć i dokładnie zlokalizować uszkodzenia, nieprawidłowości wzdłuż korytarzy linii wysokiego i średniego napięcia.

Linie energetyczne z drona
 • inspekcje oraz monitoring stacji i sieci przesyłowych (światło widzialne, podczerwień)
 • wykrywanie wad przegrzewania izolatorów i przewodów
 • wykrywanie ubytków w liniach przesyłowych
 • wykrywanie uszkodzeń mechanicznych wież energetycznych
 • wykrywanie wkraczania roślinności na instalację, ocena stanu zadrzewienia
 • nadzór inwestorski podczas budowy sieci przesyłowej
 • tworzenie ortofotomap odcinka korytarza
 • wykrywanie i ocena szkód po kataklizmie
Diagnostyka stacji energetycznych z drona Lokalizowanie usterek w liniach przesyłowych z drona

Szybka i dokładna inspekcja z drona

Dzięki termowizji i kamerom z wielokrotnym zoomem optycznym możemy wykonać dokładne zdjęcia termowizyjne i wizyjne każdego elementu czy detalu instalacji, zbadać stan izolacji przewodów czy podłoża betonowego. Po wykonanej misji dostarczymy szczegółowy raport i materiały z inspekcji. Szybka identyfikacja ewentualnego problemu i natychmiastowa rekcja pozwolą na sprawną naprawę oraz uniknięcie awarii całej sieci lub jej odcinka.

Sieci ciepłownicze, gazociągi, rurociągi

Nieprawidłowości czy przerwy w działaniu gazociągów/rurociągów mogą być niebezpieczne, generować ogromne koszty, jak również podważyć wizerunek firmy odpowiadającej za inwestycję. Z pomocą dronów, bezzałogowych statków powietrznych UAV, jesteśmy w stanie monitorować bardzo duże odcinki rurociągu, zastępując dotychczasowe techniki (naloty samolotami/śmigłowcami) oraz minimalizując koszty czy niebezpieczeństwo. Dzięki wysokiej jakości kamer wizyjnych i termowizji jesteśmy w stanie wykryć nieszczelności w izolacji, pęknięcia czy inne wady oraz dostarczyć szczegółowy raport z inspekcji.

Monitoring stanu rurociągów
 • inspekcje oraz monitoring stanu rurociągów, gazociągów na dużym obszarze (kamery wizyjne oraz na podczerwień - termowizja)
 • lokalizowanie wycieków, wad izolacji
 • inspekcje alarmowe (nagłe przerwy w dostawie, wycieki, zniszczenia)
 • nadzór inwestorski przed oddaniem sieci do użytku
 • wyznaczanie przebiegu odcinków naziemnych rurociągu
 • nadzór inwestorski – dokumentowanie postępu prac, konserwacji infrastruktury
 • tworzenie ortofotomap terenu/odcinka rurociągu lub gazociągu
 • wykrywanie i ocena szkód po kataklizmie
Inspekcja gazociągu z drona w poszukiwaniu problemów Inspekcja rurociągów z drona

Inspekcje z drona - niski koszt, wysokie bezpieczeństwo

W przeciwieństwie do tradycyjnej diagnostyki przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych (dronów) możemy znacznie szybciej, dokładniej zlokalizować i zdiagnozować problem. Dzięki wysokoczułej kamerze termowizyjnej wykryjemy nawet najdrobniejsze wady, nieszczelności w izolacji czy wyciek. Użycie dronów do takich inspekcji minimalizuje koszty, czas oraz ewentualne niebezpieczeństwo.