Loading...

Badania jakości powietrza

Monitoring stanu powietrza, badania smogowe

Dzięki zaawansowanemu systemowi badania spalin (AirDron SoftBlue) oraz monitoringowi stanu powietrza w czasie rzeczywistym możemy szybko, bezbłędnie dokonać badania zanieczyszczenia i oceny sytuacji. Naloty są bezpieczne, umożliwiają dotarcie w miejsca trudno dostępne, nie narażają zdrowia oraz życia ekipy wykonującej badanie, jak i osób postronnych. Przy wykorzystaniu dronów możemy wykonać precyzyjne pomiary, pozostając z dala od potencjalnie niebezpiecznej gazowej strugi zanieczyszczeń. Nasza platforma umożliwia analizę składu powietrza i wgląd „do kominów” bez konieczności bezpośredniego dostępu do pieca w domostwie.

Pomiar poziomu zanieczyszczenia powietrza
  • mierzenie poziomu zanieczyszczenia powietrza (PM10, PM2.5, PM1)
  • badania i analizy smogowe
  • badania obecności pyłów i gazów na określonym obszarze
  • kontrola palenisk, badanie dymów i wyziewów z kominów
  • analiza i monitoring składu powietrza w czasie rzeczywistym
  • określanie rodzaju spalanego paliwa/tworzyw
  • wsparcie akcji antysmogowych miast i gmin
Badanie jakości powietrza dronem Badanie dymu z komina dronem

Czyste powietrze dzięki dronom

Dzięki wykorzystaniu drona antysmogowego z ultraczułą głowicą mamy możliwość dokonywania szczegółowych pomiarów stanu powietrza w miejscach bardzo trudno dostępnych, takich jak wysokie kominy. Wyniki badania obserwujemy bezpośrednio na ekranie stacji naziemnej oraz dostarczamy szczegółowy raport z nalotu.